Bezoek in Strépy-Thieu - Nieuwe tentoonstelling

Onze nieuwe interpretaciecentrum"Waterwegen van gisteren, vandaag en in de toekomst" is nu toegankelijk !

Het spreekt over het rivier erfgoed en de duurzame ontwikkeling.